Oferta Gaselle Sp. z o.o. sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego dla gazu wysokometanowego („E”)


 • Oferta sprzedaży rezerwowej
 • Umowa Sprzedaży Rezerwowej • Kim jesteśmy?


 • Gaselle jest częścią Right Power Commidities (RPC), które zostało założone w 2006; początkowo RPC działała jako firma doradcza, obecnie firma działa w obszarze obrotu energią, produkcji energii elektrycznej i ciepła in układach kogeneracyjnych, dostarcza lokalne usługi dystrybucyjne, jak również obsługuje klientów końcowych.
 • RPC jest grupą kapitałową reprezentującą prywatny kapitał Czeski i Polski
 • Od 2010 roku RPC jest właścicielem i operatorem linii energetycznej 110kV łączącej Czechy (Třinec) i Polskę

 • Obecnie działalność RPC koncentruje się na:
 • Trading energią
 • Produkcja energii elektrycznej i ciepła / dystrybucja
 • Budowa portfolio klientów
 • Inwestycje w zdecentralizowane źródła energii
 • Zarządzanie projektami OZE

 • RCP w Polsce:


  logo TRMEW

  Obszary działalności:

 • Koncesja na obrót Energią elektryczną
 • Członek Towarowej Giełdy Energii
 • Obrót hurtowy energią elektryczną i prawami majątkowymi
 • Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych


 • logo Gaselle

  Obszary działalności:

 • Koncesja na obrót gazem
 • Sprzedaż gazu ziemnego
 • Sprzedaż gazu LNG i CNG
 • Projekty Kogeneracji gazowej

 • logo Gaselle

  Obszary działalności:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Projekty OZE


 • Zakres działalności Gaselle sp. z o.o.


  Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie koncesji nr OPG/170/18551/W/2/2009/BP, wydanej na okres 15 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2025. Koncesja obejmuje działalność polegającą na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terytorium Polski.

  Działalność Gaselle w szczególności obejmuje następujące obszary:
 • Dostawy gazu sieciowego do klienta końcowego
 • Dostawy gazu LNG do klienta końcowego, w celu poddania go refazyfikacji
 • Dostawy gazu LNG do klienta końcowego, jako paliwo do pojazdów mechanicznych: ciągniki siodłowe, autobusy itp.
 • Dostawy gazu LNG do klienta końcowego, jako półprodukt niezbędny do wyprodukowania CNG – paliwa do pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i dostawa kompletnych instalacji do regazyfikacji LNG
 • Projektowanie i dostawa kompletnych instalacji do tankowania LNG
 • Projektowanie i dostawa kompletnych instalacji LCNG (produkcja CNG z gazu LNG)
 • Zarządzanie projektami kogeneracji gazowej

 • DANE KONTAKTOWE:
  GASELLE Sp. z o.o.
  ul. Ludwika Rydygiera 8,
  01-793 Warszawa
  Telefon kontaktowy : 666-382-687
  Email: kontakt@e-gaselle.pl
  Numer KRS: 0000220752
  NIP: 1070001436
  REGON: 015874865