Ogłosiliśmy przetarg dla firmy POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Przetarg dla firmy POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim został ogłoszony.

Ogłosiliśmy przetarg na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy, montażu i robót budowlanych instalacji wysokosprawnej kogeneracji CHP do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Oferty można składać do dnia 05.08.2020r. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia znajdują się tutaj:

Przetarg POLMLEK