O nas

Gaselle Sp. z o.o. jest spółka należącą do Grupy TRMEW Obrót. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie koncesji nr OPG/170/18551/W/2/2009/BP, wydanej na okres 15 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2025. Koncesja obejmuje działalność polegającą na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terytorium Polski.

 

Naszą specjalnością jest dostawa paliw metanowych:

Gaz sieciowy

LNG

CNG

Swoją ofertę kierujemy do:

Przemysł

Przemysłu

Producent energii

Producentów energii

Zakład produkcyjny

Zakładów produkcyjnych

Samorządy

Samorządów

Transport lądowy

Firm transportowych

Różnorodność stosowanych przez nas rozwiązań daje nam możliwość dostarczania energii praktycznie w każde miejsce wskazane przez naszych Klientów.